Je gezondheid gaat vooral over balans

Heel Gezond =

Holistisch

Je gezondheid heeft niet alleen te maken met je lichaam. Het gaat over een balans tussen alle aspecten van jouw leven. Verstoringen in één of meerdere aspecten van jouw leven hebben effect op je algehele welzijn en uiteindelijk je gezondheid.
Daarom leer ik je kijken naar alle aspecten van jouw leven, en help ik je jouw eigen balans te vinden. Want die is voor iedereen anders.
Zo creeer jij jouw eigen Heel Gezonde Levensstijl!
Voeding
 

Voeding bepaalt voor een groot deel jouw welzijn en gezondheid. Hierbij kijkt Heel Gezonde Mama niet alleen naar wat je eet en drinkt, maar ook wat er op andere manieren bij jou "binnenkomt".

Wat is "gezonde voeding"? Natuurlijk zijn er een aantal basis adviezen die op iedereen van toepassing zijn. Maar daarnaast is het heel persoonlijk wat voor jou wel of niet werkt. Daarom ondersteun ik je door jou te laten ontdekken wat bij jou past. Met tips, tricks, recepten en achtergrondiniformatie. Zodat je bewuste keuzes kunt maken. Want een levensstijl is geen dieet: het is een onderdeel van jóu en groeit met je mee. Je hele leven lang.

Meer weten over mijn visie op voeding? Kijk op deze pagina

Spiritualiteit
 

Een onderdeel van het menszijn is het zoeken naar de betekenis van ons leven. Het maakt niet uit of je religieus bent of juist helemaal anti-religie: ieder mens vraagt zich op een gegeven moment af "waarom ben ik hier"? Dat is voor mij de betekenis van het woord "spiritualiteit". Ook deze is dus  voor iedereen persoonlijk.

Heel Gezonde Mama staat niet voor één bepaalde religie of overtuiging. Ik werk vanuit een open mind en hart.

Jouw visie op het leven bepaalt jouw levensstijl. Daarom is dit onderwerp een onmisbaar onderdeel van Heel Gezond Zijn.

Omgeving
 

Ook jouw leefomgeving  bepaalt jouw balans. De mensen om je heen, het huis waarin je woont, je dorp of stad, het land, de aarde..... Zorgen voor jouw omgeving is dus ook zorgen voor jou. Vandaar dat Heel Gezonde Mama veel aandacht besteedt aan dit onderwerp.

Vriendschappen, familiebanden, relaties, werk, milieu, dierenwelzijn, productkeuze......Bij een Heel Gezonde Levensstijl ga je ook hier naar kijken. Wat past bij jou? En hoe verander je datgene wat niet (meer) past?